Powrót do strony głównej

Cele statutowe Fundacji Św. Krzysztofa


            1.   Pomoc    osobom    indywidualnym    poszkodowanym    w
            wypadkach  komunikacyjnych.   Pomoc  ta   przybierać   może
            różnorodne formy. Przykładowo:

                  ▪ Zakup sprzętu rehabilitacyjnego;

                  ▪ Refundacja kosztów rehabilitacji;

                  ▪ Refundacja kosztów leczenia itp.


            2.   Pomoc instytucjom świadczącym  usługi medyczne na rzecz
            osób wymienionych w punkcie pierwszym. Dotyczy to zarówno
            dużych szpitali wojewódzkich,  jak też mniejszych powiatowych
            placówek szpitalnych.


            3.   Wspieranie oddziałów Pogotowia Ratunkowego w postaci
            darowizn    sprzętu    wykorzystywanego    w    czasie    akcji
            ratunkowych.


            4.   Akcje informacyjne i edukacyjne, mające na celu podnoszenie
            kwalifikacji  personelu medycznego,  bądź adresowane  do  ogółu
            społeczeństwa,  a mające na celu promowanie ładu i porządku na
            drogach.

    Strona Główna  ¦   Cele statutowe  ¦   Tym pomogliśmy  ¦   Profilaktyka i edukacja  ¦   Roczne rozliczenia  ¦   Kontakt  ¦   Środki UE  ¦   Nagrody  ¦   Mapa strony