Powrót do strony głównej

  2004  ¦   2005  ¦   2006  ¦   2007  ¦   2008  ¦
2009  ¦   2010  ¦   2011  ¦   2012  ¦   2013  ¦   2014  ¦   2015  ¦   2016  ¦  

FUNDACJA ŚW.KRZYSZTOFA
POMOC UDZIELONA W 2010r


  Szpital MSWiA we Wrocawiu, OIOM

  stymulator nerwów obwodowych

3679,82

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu, OIOM

  respirator pneumatyczny 2 szt.

19999,99

  V Międzynarodowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medyczycznym w Szczyrku

  ssak akumulatorowy

3365,15

  SP ZOZ Szpital Sokołowskiego w Wałbrzychu, Ortopedia

  zestaw stabilizatorów zewnętrznych

50000,24

  SP ZOZ Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim, Szpitalny Oddział Ratunkowy

  kardiomonitor, ssak akumulatorowy, pompa infuzyjna
   dwustrzykawkowa, deska ortopedyczna kpl.

18315,29

  ZOZ Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie, Szpitalny Oddział Ratunkowy

  ssak akumulatorowy, pompa infuzyjna
   dwustrzykawkowa, deska ortopedyczna kpl.

7936,29

  zasilacz sieciowy do ssaka

208,25

  SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Szpitalny Oddział Ratunkowy

  ssak akumulat. pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, pompa
   infuzyjna dwustrzykawkowa, deska ortopedyczna kpl.

10290,30

  SP ZOZ Szpital w Staszowie, Szpitalny Oddział Ratunkowy

  kardiomonitor 2 szt.r, ssak akumulat. 2 szt., pompa infuzyjna
   dwustrzyk.2 szt., pompa infuzyjna jednostrzyk.deska ortopedyczna kpl.

37950,59

  SP ZOZ Szpital w Sandomierzu, Szpitalny Oddział Ratunkowy

  kardiomonitor, respirator transportowy, pompa infuzyjna
   jednostrzykawkowa, deska ortopedyczna kpl.

32101,67

  SP ZOZ Szpital w Starachowicach, Szpitalny Oddział Ratunkowy

  kardiomonitor, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, deska ortopedyczna kpl

15072,77

  SP ZOZ Szpital w Końskich, Szpitalny Oddział Ratunkowy

  respirator transportowy, pompa infuzyjna
   dwustrzykawkowa, deska ortopedyczna kpl

23028,43

  SP ZOZ Szpital we Włoszczowej, Szpitalny Oddział Ratunkowy

  kardiomonitor, ssak akumulatorowy, pompa
   infuzyjna dwustrzykawkowa, deska ortopedyczna kp

18315,34

  SP ZOZ Szpital w Skarżysku Kamiennej, Szpitalny Oddział Ratunkowy

  kardiomonitor, ssak akumulatorowy, pompa
   infuzyjna dwustrzykawkowa, deska ortopedyczna kpl.

18315,29

  Komenda Miejska PSP w Żorach

  dofinansowanie zestawu narzędzi hydraulicznych

58000,00

  Komenda Miejska PSP w Opolu

  zakup osprzętu do poduszek hydraulicznych

6955,00

  dofinansowanie zestawu narzędzi hydraulicznych

50000,00

  OSP w Jaroszówce

  deska ortopedyczna kompletna, zestw specjalny w torbie PSP R1

2050,00

  Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

  zestaw poduszek hydraulicznych

6000,00

  Komenda Powiatowa PSP w Strzelinie

  zestaw narzędzi hydraulicznych

25560,91

  Komenda Powiatowa PSP w Złotowie

  dofinansowanie zestawu narzędzi hydraulicznych

51360,00

  OSP w Lipiu

  deska ortopdedyczna kompletna

1034,01

  Komenda Powiatowa PSP w Kępnie

  dofinansowanie zestawu narzędzi hydraulicznych

41530,98

  OSP w Kowalach

  dofinansowanie zestawu narzędzi hydraulicznych

7000,00

  B.Rudolf limit 1500 zł (04/2010,05/2010,08/2010,09/2010)

1300,00

  S.Rudolf limit 1500 zł (01/2010,02/2010,03/2010,09/2010)

1300,00

  K.Blusiewicz sprzęt rehabilitacyjny

2203,95

  K.Tomczak turnus rehabilitacyjny

4370,00

  A.Wiechetek dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  M.Kominiak dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  G.Krywult rehabilitacja

4515,00

  T.Jaros rehabilitacja

6000,00

  A.Boińska dof.turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  J.Matuszewicz dof. Protezy

10000,00

  J.Pruski rehabilitacja (1840zł,1155zł)

2995,00

  R.Chudy sprzęt rechabilitacyjny

2679,00

  H.Białek dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  D.Chachuła dof. turnusu rehabilitacyjnego

2835,00

  B.Soszyński turnus rehabilitacyjny

5800,00

  F.Nowak dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  D.Kawecki rehabilitacja limit 3000 zł (400zł,1950zł,650zł)

3000,00

  E.Proskornicka rehabilitacja limit 3000 zł (1000 zł, 1000zł, 1000zł)

3000,00

  Cz.Balcerzyk rehabilitacja 640 zł, 640 zł, 640 zł, 640 zł, 440 zł)

3000,00

  P.Panielik dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  P.Mioduszewski dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  K.Tomczak dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  K. Kubicka dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  W.Bednarkiewicz dof. turnusu rehabilitacyjnego

4000,00

  M.Zaręba turnus rehabilitacyjny

4410,00

  S.Woźniak dof. pionizatora

3000,00

  R.Andrzejczak rehabilitacja (1200zł, 1200 zł,1200 zł)

3600,00

  P.Iwan rehabilitacja

2520,00

  M.Kwintera rehabilitacja

4970,00

  K.Dudziak rehabilitacja

6000,00

  N.Jezior dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  H.Gałecka turnus rehabilitacyjny

2500,00

  M.Sieradzki dof. turnusu rehabilitacyjnego

2000,00

  R.Marcinowski dof. turnusu rehabilitacyjnego

2000,00

  T.Goliszek turnus rehabilitacyjny

2490,00

  J.Pruski turnus rehabilitacyjny

1490,00

  A.Barcik rehabilitacja (600 zł, 700 zł, 250 zł, 450 zł)

2000,00

  M.Kowalska dof. turnusu rehabilitacyjnego

2000,00

  H.Cieśla turnus rehabilitacyjny

1140,00

  A.Idziak dof. turnusu rehabilitacyjnego

1500,00

  M.Ramecki dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  J.J Ziembińscy dof. turnusu rehabilitacyjnego

1290,00

  M.Bogaczyk rehabilitacja

2500,00

  M.Sacewicz rehabilitacja (1200 zł, 1200zł, 1200 zł)

3600,00

  W.Pietrzak rehabilitacja (1000 zł, 1020zł, 690 zł, 260 zł)

2970,00

  U.Wróbel dof. turnusu rehabilitacyjnego

2000,00

  M.Perlińska rehabilitacja

4970,00

  J.Tomaszek turnus rehabilitacyjny

1925,00

  K.Płonka dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  E.Olszanowska dof. turnusu rehabilitacyjnego

2000,00

  M.Malisiewicz dof. wózka inwalidzkiego

2000,00

  A.Mazurek dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  T.Włodarczyk dof. wózka inwalidzkiego

2000,00

  Ł.Barnaś rehabilitacja

4000,00

  M.Liss rehabilitacja

2000,00

  E.Krzemieniewski rehabilitacja

1950,00

  M.Kobrzyński turnus rehabilitacyjny

4620,00

  R.Michalski rehabilitacja (800 zł + 800zł. 900 zł)

2500,00

  D.Siciński rehabilitacja (1700 zł, 300 zł)

2000,00

  U.Cierpka dof. protezy

2000,00

  H.Siudak turnus rehabilitacyjny

1784,00

  D.Budnicka dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  D.Gacek-Neumaier

3990,00

  D.Rajska dof. schodołaza

10000,00

  G.Cwalina dof. Protezy

10000,00

  J.Cisek dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  M.Konopacki dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  J.Pastwa dof. specjalistycznego fotelika samochodowego

3000,00

  D.Sobociński rehabilitacja

3000,00

  A.Sławiński rehabilitacja

330,00

  T.Tomaszewski rehabilitacja

740,92

  Europejska Noc bez Wypadków-druk materialów edukacyjnych

5002,00

  naprawa sprzętu medycznego

341,80

  obsługa symulatora jazdy

440,00

RAZEM

737 141,99 zł

    Strona Główna  ¦   Cele statutowe  ¦   Tym pomogliśmy  ¦   Profilaktyka i edukacja  ¦   Roczne rozliczenia  ¦   Kontakt  ¦   Środki UE  ¦   Nagrody  ¦   Mapa strony