Powrót do strony głównej

  2004  ¦   2005  ¦   2006  ¦   2007  ¦   2008  ¦
2009  ¦   2010  ¦   2011  ¦   2012  ¦   2013  ¦   2014  ¦   2015  ¦   2016  ¦  

FUNDACJA ŚW.KRZYSZTOFA
POMOC UDZIELONA W 2010r


  Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

  materiały edukacyjno-profilaktyczne

902,60

  Komenda Miejska PSP w Legnicy

  zestaw PSP R1

4429,08

  OSP w Skoroszycach

  zestaw PSP R1

4100,00

  OSP w Witkowie

  zestaw PSP R1

4099,99

  Europejska Noc Bez Wypadku

  druk materiałów edukacyjnych

3997,50

  A.Nowakowski-dof. wózka inwalidzkiego

13000,00

  J.Błażewska-turnus rehabilitacyjny

2000,00

  R.Pałka-rehabilitacja

1485,00

  R.Marciniak-dof. protezy

10000,00

  K.Olszowska-rehabilitacja

2960,00

  A.Szukalski-poduszka przeciwodleżynowa

1210,00

  P.Wolniak-rehabilitacja

2960,00

  S.Paszkowski-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  Ł.Sutor-rehabilitacja

3000,00

  N.Kubiak-rehabilitacja

2500,00

  K.Milasz-rehabilitacja (limit 2500 zł)

2500,00

  A.Adamczyk-rehabilitacja

2000,00

  E.Proskornicka-rehabilitacja

2500,00

  P.Łaskarzewski-dof. turnusu rehab.

2500,00

  D.Gacek-Neumaier-rehabilitacja

2880,00

  P.Zabielski-dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  S.Woźniak-rehabilitacja

2500,00

  M.Muras-rehabilitacja

2500,00

  M.Krysztofowicz-dof. protezy

5000,00

  M.Konopacki-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  T.Tomaszewski-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  M.Kominiak-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  K.Rybka-rehabilitacja (limit 2500 zł)

2500,00

  M.Majchrzak-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  K.Lech-rehabilitacja

2500,00

  D.Sidoruk-dof. łóżka rehabilitacyjnego

2000,00

  K.Rokosz-dof. turnusu rehabilitacyjnego

3000,00

  J.Grzelak-rehabilitacja(limit 2500 zł)

2500,00

  S.Rudolf-rehabilitacja

1582,00

  A.Trzeciak-sprzęt okulistyczny

2100,00

  R.Andrzejczak-rehabilitacja

2994,48

  P.Wróblewski-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2000,00

  U.Wróbel-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  A.Michalski-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2000,00

  W.Matuszak-dof. protezy

5000,00

  J.Nowakowski-rehabilitacja (limit 2500 zł)

2400,00

  G.Krywult-rehabilitacja

2500,00

  M.Kwintera-rehabilitacja

4000,00

  J.Cisek-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  A.Zwolińska-łóżko rehabilitacyjne

1324,00

  R.Marcinowski-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  T.Jaros-rehabilitacja

2000,00

  J.Kozieł-sprzęt rehabilitacyjny

1200,00

  D.Sidoruk-dof. schodolaza

4000,00

  M.Nowak-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2000,00

  M.Ramecki-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  A.Idziak-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2000,00

  K.Karbowiak-turnus rehabilitacyjny

1636,00

  J.Zagrobelna-dof. turnusu rehabilitacyjnego

1186,00

  M.Jędrych-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2000,00

  N.Jakubowska-rehabilitacja

2000,00

  M.Zaremba-rehabilitacja

2000,00

  I.Andrysiak-rehabilitacja

2000,00

  A.Sławiński-rehabilitacja

2000,00

  E.Marciniak-rehabilitacja

2000,00

  Cz.Balcerzyk-rehabilitacja

2000,00

  T.Zieliński-dof. protezy

10000,00

  K.Kuca-rehabilitacja

1000,00

  A.Kasparewicz-dof. turnusu rehabilitacyjnego

1050,00

  W.Grajoszek-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  S.Grabkowska-rehabilitacja

3000,00

  A.Wiechetek-rehabilitacja

2000,00

  M.Senska-rehabilitacja

2000,00

  Jarosław Lemanowicz-dof. wózka inwalidzkiego

5000,00

  H.Siudak-turnus rehabilitacyjny

1084,00

  J.Świtała-turnus rehabilitacyjny

5084,00

RAZEM

203 664,65 zł

    Strona Główna  ¦   Cele statutowe  ¦   Tym pomogliśmy  ¦   Profilaktyka i edukacja  ¦   Roczne rozliczenia  ¦   Kontakt  ¦   Środki UE  ¦   Nagrody  ¦   Mapa strony