Powrót do strony głównej

  2004  ¦   2005  ¦   2006  ¦   2007  ¦   2008  ¦
2009  ¦   2010  ¦   2011  ¦   2012  ¦   2013  ¦   2014  ¦   2015  ¦   2016  ¦  

FUNDACJA ŚW.KRZYSZTOFA
POMOC UDZIELONA W 2013r


  KP PSP w Strzelinie

  zakup samochodu operacyjnego

54000,00

  Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

  zestawy odblaskowe do rowerów

957,95

  M.Dauch-rehabilitacja

2000,00

  W.Pytel-rehabilitacja

2500,00

  D.Haczek-rehabilitacja

2500,00

  J.Nowakowski-rehabilitacja

2500,00

  M.Sieradzki-dof. turnusu rehab

2500,00

  S.Paszkowski-dof. turnusu rehab.

2500,00

  R.Marcinowski-dof. turnusu rehab.

2500,00

  M.Konopacki-dof. turnusu rehab

2500,00

  M.Kominiak-dof. turnusu rehab.

2500,00

  T.Sytykiewicz-skuter inwalidzki

4000,00

  E.Proskornicka-rehabilitacja

2500,00

  T.Czajkiewicz-rehabilitacja

2500,00

  J.Cisek-dof. turnusu rehab.

2500,00

  T.Tomaszewski-dof. turnusu rehab.

2500,00

  K.Lech-rehabilitacja

2500,00

  P.Wolniak-rehabilitacja

2430,00

  W.Grajoszek-dof. turnusu rehab.

3000,00

  M.Gajda-dof. turnusu rehab.

2500,00

  R.Lęcznar-rehabilitacja

2500,00

  J.Grzelak-rehabilitacja

2500,00

  K.Rybka-rehabilitacja

2500,00

  K.Tonder-rehabilitacja

2480,00

  W.Bednarkiewicz-dof. turnusu rehab.

2500,00

  M.Kwintera-rehabilitacja

2500,00

  M.Muras-rehabilitacja

2500,00

  P.Wróblewski-dof. turnusu rehab.

2500,00

  P.Rosłan-rehabilitacja

2500,00

  Ł.Sutor-rehabilitacja

2982,50

  J.Bieńko-rehabilitacja

2500,00

  K.Olszowska-rehabilitacja

2480,00

  P.Szlija-dof. turnusu rehab.

2500,00

  M.Ramecki-dof. turnusu rehab.

2500,00

  M.Senska-rehabilitacja

2500,00

  T.Jaros-rehabilitacja

2500,00

  J.Zagrobelna-dof. turnusu rehab.

2500,00

  M.Kowalska-dof. turnusu rehab.

2500,00

  M.Karpiński-dof. turnusu rehab.

2500,00

  U.Wróbel-dof. turnusu rehab.

2500,00

  A.Stelmasik-rehabilitacja

2500,00

  D.Siciński-rehabilitacja

2500,00

  K.Kubicka-dof. turnusu rehab.

2500,00

  P.Mioduszewski-dof. turnusu rehab.

2500,00

  I.Andrysiak-rehabilitacja

2500,00

  N.Jakubowska-rehabilitacja

2500,00

  C.Balcerzyk-rehabilitacja

2500,00

  E.Marciniak-rehabilitacja

2500,00

  M.Gąsiorowski-rehabilitacja

2500,00

  M.Zaremba-rehabilitacja

2500,00

  K.Blusiewicz-materac rehabilitacyjny

1660,00

  G.Krywult-rehabilitacja

2000,00

  W.Laskowska-rehabilitacja

2500,00

  R.Pałka-rehabilitacja

2240,00

  S.Grabkowska-rehabilitacja

2500,00

  S.Grabkowska-rehabilitacja

2500,00

  D.Szrom-rehabilitacja

2500,00

  R.Kowal-dof. Protezy

10000,00

  W.Fedorowicz-rehabilitacja

2500,00

  K.Wronka-dof. turnusu rehabilitacyjnego

2500,00

  P.Zabielski-dof. turnusu rehabilitacyjnego

4000,00

  Europejska Noc Bez Wypadku-druk materiałów edukacyjnych

3997,50

RAZEM

213 227,95 zł

    Strona Główna  ¦   Cele statutowe  ¦   Tym pomogliśmy  ¦   Profilaktyka i edukacja  ¦   Roczne rozliczenia  ¦   Kontakt  ¦   Środki UE  ¦   Nagrody  ¦   Mapa strony