Powrót do strony głównej

  2004  ¦   2005  ¦   2006  ¦   2007  ¦   2008  ¦
2009  ¦   2010  ¦   2011  ¦   2012  ¦   2013  ¦   2014  ¦   2015  ¦   2016  ¦  

FUNDACJA ŚW.KRZYSZTOFA
POMOC UDZIELONA W 2013r


  Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

  kamizelki odblaskowe

  1999,98

  J.Grzelak-rehabilitacja

  2500,00

  M.Konopacki-dof. turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  M.Ramecki-dof. turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  M.Pabisiak-dof. turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  A.Igman-dof. turnusu rehab.

  2500,00

  K.Tonder-rehabilitacja

  2500,00

  W.Grajoszek-dof. turnusu rehab.

  2500,00

  W.Laskowska-rehabilitacja

  2500,00

  T.Czajkiewicz-rehabilitacja

  3000,00

  M.Perlińska-rehabilitacja

  2500,00

  A.Krzemień-rehabilitacja

  2500,00

  A.Kasparewicz-turnus rehabilitacyjny

  1500,00

  A.Irzyk-rehabilitacja

  3000,00

  P.Wróblewski-dof. turnusu rehab.

  3000,00

  R.Marcinowski-dof. turnusu rehab.

  2500,00

  J.Cisek-dof. turnusu rehab.

  2500,00

  M.Muras-rehabilitacja

  3000,00

  M.Werda-dof. turnusu rehab.

  3000,00

  U.Wróbel-dof. turnusu rehab.

  3000,00

  P.Zabielski-dof. turnusu rehab.

  3000,00

  Ł.Sutor-rehabilitacja

  3000,00

  T.Okupski-dof. protezy

  8000,00

  E.Adamczyk-rehabilitacja

  3000,00

  J.Bieńko-rehabilitacja

  2500,00

  J.Kozieł-rehabilitacja

  3000,00

  P.Rosłan-rehabilitacja

  3000,00

  T.Jaros-rehabilitacja

  3000,00

  A.Idziak-dof. turnusu rehab.

  3000,00

  A.Bryś-turnus rehabilitacyjny

  2500,00

  M.Nowak-dof. turnusu rehab.

  2295,00

  J.Zagrobelna-dof. turnusu rehab.

  1460,00

  P.Wolniak-rehabilitacja

  2430,00

  M.Senska-rehabilitacja

  2500,00

  W.Laskowska-rehabilitacja

  2000,00

  J.Mroczyński-dof. turnusu rehab.

  5000,00

  A.Stelmasik-dof. turnusu rehab.

  3000,00

  G.Krywult-rehabilitacja

  3000,00

  J.Kwiatkowska-dof. turnusu rehab.

  3000,00

  A.Tarnowski-turnus rehabilitacyjny

  3000,00

  A.Wiechetek-rehabilitacja

  2960,00

  R.Marcinowski-dof. rotora

  6000,00

  K.Gajtkowska-turnus rehabilitacyjny

  4500,00

  W.Fedorowicz-rehabilitacja

  3000,00

  M.Przekwas-dof. turnusu rehab.

  3000,00

  I.Andrysiak-rehabilitacja

  3000,00

  N.Jakubowska-rehabilitacja

  3000,00

  C.Balcerzyk-rehabilitacja

  3000,00

  E.Marciniak-rehabilitacja

  3000,00

  M.Gąsiorowski-rehabilitacja

  3000,00

  M.Zaręba-rehabilitacja

  3000,00

  druk matariałów edukacyjnych "Europejska Noc Bez Wypadku 2014"

  3997,50

RAZEM

  160 142,48 zł

    Strona Główna  ¦   Cele statutowe  ¦   Tym pomogliśmy  ¦   Profilaktyka i edukacja  ¦   Roczne rozliczenia  ¦   Kontakt  ¦   Środki UE  ¦   Nagrody  ¦   Mapa strony