Powrót do strony głównej

  2004  ¦   2005  ¦   2006  ¦   2007  ¦   2008  ¦
2009  ¦   2010  ¦   2011  ¦   2012  ¦   2013  ¦   2014  ¦   2015  ¦   2016  ¦  

FUNDACJA ŚW.KRZYSZTOFA
POMOC UDZIELONA W 2013r


   SP ZOZ Szpital w Puławach

  sprzęt na SOR

  1592,23

   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu

  sprzęt rehabilitacyjny

  475,00

  K.Bugsalewicz-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  A.Irzyk-rehabilitacja

  3000,00

  R.Pałka-rehabilitacja

  2350,00

  K.Wronka-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  D.Czarnowski-rehabilitacja

  3000,00

  T.Czajkiewicz-rehabilitacja

  3000,00

  W.Laskowska-rehabilitacja

  2500,00

  M.Perlińska-turnus rehabilitacyjny

  2500,00

  U.Wróbel-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  W.Grajoszek-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  K.Kubicka-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  T.Glanowski-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  3000,00

  J.Bieńko-rehabilitacja

  2500,00

  Ł.Sutor-rehabilitacja

  2500,00

  D.Dudkowski-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  J.Cisek-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  K.Draga-rehabilitacja

  2500,00

  B.Folaron-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  2500,00

  M.Marcinowski-rehabilitacja

  3000,00

  F.Nowak-rehabilitacja

  3000,00

  K.Gajtkowska-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  3000,00

  B.Rudolf-rehabilitacja

  2650,00

  S.Rudolf-rehabilitacja

  2650,00

  M.Sieradzki-rehabilitacja

  2500,00

  J.Zagrobelna-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  1500,00

  A.Wiechetek-rehabilitacja

  3480,00

  J.Kwiatkowska-dofinansowanie wózka rehabilitacyjnego

  2500,00

  T.Jaros-rehabilitacja

  3500,00

  G.Krywult-rehabilitacja

  2500,00

  J.Mroczyński-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  3000,00

  M.Kowalska-dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

  1500,00

  G.Cwalina-dofinansowanie protezy

  3000,00

  M.Kwintera-rehabilitacja

  3000,00

  M.Muras-rehabulitacja

  3000,00

  J.Wołek-dofinansowanie wózka

  5000,00

  B.Truściński-dofinasowanie protezy

  20000,00

  T.Białecki-dofinasowanie turnusu rehabilitacyjnego

  3000,00

  M.Zaremba-rehabilitacja

  2500,00

  I.Andrysiak-rehabilitacja

  2500,00

  N.Jakubowska-rehabilitacja

  2500,00

  C.Balcerzyk-rehabilitacja

  2500,00

  E.Marciniak-rehabilitacja

  2500,00

  M.Gąsiorowski-rehabilitacja

  2500,00

  M.Orczykowski-rehabilitacja

  2500,00

  K.Nowak-rehabilitacja

  2500,00

  R.Bednarski-rehabilitacja

  2500,00

  A.Wilk-rehabilitacja

  2500,00

  J.Tomczyk-rehabilitacja

  2500,00

  N.Tomczyk-rehabilitacja

  2500,00

  M.Krystek-rehabilitacja

  2500,00

  J.Nowak-rehabilitacja

  2500,00

  M.Pawłowski-rehabilitacja

  2500,00

  Europejska Noc bez Wypadku-materiały edukacyjne

  4981,50

  KW Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu-materiały edukacyjne dot. bezpieczeństwa na drodze

  2063,94

RAZEM

165 242,67 zł

    Strona Główna  ¦   Cele statutowe  ¦   Tym pomogliśmy  ¦   Profilaktyka i edukacja  ¦   Roczne rozliczenia  ¦   Kontakt  ¦   Środki UE  ¦   Nagrody  ¦   Mapa strony