Powrót do strony głównej

O Fundacji Św. Krzysztofa


      Fundacja Św. Krzysztofa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zasięg działania Fundacji obejmuje teren całego kraju. Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu.
      Od rozpoczęcia swojej działalności Fundacja udzieliła pomocy wielu osobom prywatnym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (zakup sprzętu rehabilitacyjnego, refundacja kosztów rehabilitacji oraz kosztów leczenia itp.)
      Udzielamy także pomocy podmiotom świadczącym usługi medyczne na rzecz wyżej wymienionych grup osób. Wśród beneficjentów instytucjonalnych wymienić można duże Szpitalne Oddziały Ratunkowe (których prawidłowy rozwój nie jest możliwy przy dotychczasowej wysokości kontraktów proponowanych przez NFZ) np. przy Szpitalu Bielańskim w Warszawie, Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie, Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze czy Centrum Medycyny Ratunkowej im. T.Marciniaka we Wrocławiu. Wspieramy także mniejsze placówki szpitalne np. Szpital Powiatowy w Strzelinie, Nysie, Strzelcach Opolskich, Kościerzynie gdzie trafiają ofiary wypadków komunikacyjnych, które hospitalizowane są na miejscu bądź po zabezpieczeniu przewożone zostają do placówek o wyższym stopniu referencyjności.
      Fundacja wspomaga rzeczowo stacje pogotowia ratunkowego. Dotychczasowe wsparcie w postaci darowizn sprzętu wykorzystywanego przy udzielaniu pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych uzyskały pogotowia ratunkowe między innymi w Szczecinie, Częstochowie, Zwoleniu, Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy, Dzierżoniowie,  Kłodzku,  Ząbkowicach Śląskich,  Zgorzelcu.   W  2004r Fundacja św. Krzysztofa przekazała Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, kompletne wyposażenie śmigłowca operującego na obszarze Dolnego Śląska.

         Oprócz pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, oraz wsparciu rzeczowemu podmiotów udzielających tejże pomocy, kładziemy szczególny nacisk na edukację oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie medycyny ratunkowej.
         Fundacja św. Krzysztofa jest corocznie głównym sponsorem Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym odbywających się w Szczyrku.Wartość dotychczas udzielonej przez Fundację św. Krzysztofa pomocy statutowej przekroczyła w 2008r kwotę 5 mln zł.

Zachęcamy osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, szczególnie te znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, do kontaktu z Fundacją św. Krzysztofa.

    Strona Główna  ¦   Cele statutowe  ¦   Tym pomogliśmy  ¦   Profilaktyka i edukacja  ¦   Roczne rozliczenia  ¦   Kontakt  ¦   Środki UE  ¦   Nagrody  ¦   Mapa strony